Team coaching

coaching_individueel

COACHING

TEAM COACHING

Het samenwerken van verschillende individuen in een team brengt - in een tijd waarin meer en meer gewerkt wordt met de zelforganisatie en -regulatie van de groep - nogal eens vragen, onzekerheden, onbegrip en miscommunicatie met zich mee.

Het vraagt een omgeving waarin teamleden zich veilig en gezien voelen, om ook (lastige) thema’s in kaart te brengen, ieders visie, mening, kwaliteiten en gevoeligheden in het licht te zetten, de gezamenlijke doelen te (her)formuleren en om te zetten in een plan van aanpak, c.q. actieplan.

Van de individuen binnen het team wordt de bereidheid verwacht om eigen denken en handelen te zien en hier eigenaarschap in te nemen. Vanuit die individuele verantwoordelijkheid zullen collectieve doelen beter worden bereikt.

Als coach kan ik als relatieve buitenstaander dit proces faciliteren en ondersteunen. Ieders bijdrage aan het functioneren van het geheel is hierin waardevol. Wat heet; onontbeerlijk!

Door gebruik te maken van verschillende technieken en werkvormen breng ik een zekere luchtigheid in het bespreekbaar maken en bespreken van onderwerpen die soms als een hete aardappel heen en weer geschoven worden. Voor het nemen van beslissingen is Deep Democracy werkvormen die recht doet aan individuele gevoelens en verwachtingen en de kracht van de minderheid zichtbaar maakt.

In een gesprek met het team en de teamverantwoordelijke inventariseren we de vragen en doelen die in de coaching aan de orde dienen te komen. Samen maken we een inschatting hoeveel tijd en welke tijdsindeling nodig is om de gewenste veranderingen in gang te zetten. Als afronding maak ik een kort verslag van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen en de afspraken die het team met elkaar heeft gemaakt.

Nieuwsgierig geworden?
Neem gerust contact met mij op om samen na te gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

 

Ontwerp ellen-vormgeving.nl | Fotografie Iris Moonen fotografie