Ouder coaching

coaching_individueel

COACHING

OUDER COACHING bij opvoedings-, adoptievragen

Opvoeden is een hele klus en brengt voor ouders dikwijls vragen en onzekerheden met zich mee. Wanneer het gaat om geadopteerde of pleegkinderen vormt het niet opgroeien bij biologische ouders hierin nog een extra dimensie. De zorgen die (adoptie- en pleeg-) ouders uiten, vinden in de sociale en familiale omgeving niet altijd weerklank. Opmerkingen als ‘Och, dat heeft mijn kind ook’ worden dan als weinig behulpzaam ervaren.

Ouders en opvoeders ervaren in één of meerdere gesprekken met mij begrip en ondersteuning. Dit is gebaseerd op een gedegen kennis van problemen, die zich kunnen voordoen, evenals een groot aantal jaren ervaring in het werken met adoptie- en pleegouders en hun gezin.

Na een telefonische verkenning van de vragen die bij ouders/opvoeders leven, kijken we samen of ik behulpzaam kan zijn in het vinden en uitwerken van antwoorden daarop. Bij een positieve uitkomst maken we een inschatting van het aantal gesprekken dat hiervoor nodig zal zijn. Mocht het antwoord ‘nee’ zijn, dan kan ik meedenken over een eventuele verwijzing.

 

Ontwerp ellen-vormgeving.nl | Fotografie Iris Moonen fotografie