Maatjes met jeZelf

training

TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS
IN DE JEUGDZORG

‘Maatjes met jeZelf’

Werkers in de zorg en hulpverlening worden in de huidige tijd nogal eens overvraagd. Velen van hen vinden het moeilijk om de eigen grenzen goed te bewaken. Met alle gevolgen van dien; lichamelijke klachten, oververmoeidheid en zelfs burn-out.

Het is dan ook belangrijk te (leren) zorgen voor jeZelf. 'Waar liggen mijn behoeften, verlangens, krachten en valkuilen' zijn vragen die om een gedegen antwoord vragen. Deze antwoorden vormen de basis voor kiezen en aanleren van nieuwe, meer effectieve, gedragspatronen.

Tijdens een training van 5 bijeenkomsten zal ik per keer met de deelnemers stil staan bij één thema. Hierbij komen mentale, emotionele en fysieke aspecten aan de orde. We werken in een groep van minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie!