Individuele coaching

coaching_individueel

COACHING

INDIVIDUELE COACHING

De laatste tijd wel eens verzucht:
• Ik zou wensen dat ik beter kan omgaan met stress en (werk)druk.
• Wat maakt nou, dat ik tóch weer in oude valkuilen stap?
• Ik word zo moe van het vervullen van alle rollen die ik speel, dat moet anders kunnen.
• Wat zou ik graag de criticus in mijn hoofd de mond snoeren en meer liefdevol met mijzelf en mijn tijd om kunnen gaan.

In dat geval zou ik je door middel van individuele begeleiding een mogelijkheid kunnen bieden om je gesteund te weten in het bewerkstelligen van door jouw gewenste veranderingen. Het tweegesprek vormt het middel om een (fundamenteel) veranderingsproces in gang te zetten.

Mijn rol als coach/begeleider zie ik vooral in het, zonder oordeel, scherp luisteren om ook te kunnen verstaan wat impliciet wordt verteld/gevraagd. Het delen hiervan met de coachee (degene die wordt begeleid) zal in veel gevallen onbewuste overtuigingen of oude (vroeg kinderlijke) ervaringen aan het licht brengen die in het heden nog zorgen voor niet langer effectieve gedragspatronen. Mijn uitleg van de inherente logica hiervan heeft al veel mensen in alle eenvoud handvatten gegeven om in relatief korte tijd en op geheel eigen wijze vorm en inhoud te geven aan nieuwe manieren van denken en handelen.

Een individueel (coachings-)traject beslaat gemiddeld 6 tot 8 gesprekken om veranderingen in gang te zetten en te bestendigen. In sommige situaties is hier meer tijd voor nodig.
Op deze manier ontstaan voor ieder van ons mogelijkheden om te leren Leven wie je werkelijk bent.

Nieuwsgierig geworden?
Neem gerust contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten om te kunnen ervaren wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

 

Ontwerp ellen-vormgeving.nl | Fotografie Iris Moonen fotografie