Cursussen

cursussen

CURSUSSEN

‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’
voor ouders én professionals

Kinderen maken soms al op heel jonge leeftijd dingen mee die een traumatiserend effect kunnen hebben. Ogenschijnlijk ondervinden zij daar in veel gevallen weinig hinder van. Deze cursus laat zien dat aan de manier van reageren op een stressvolle situatie in het hier en nu veel af te lezen/leiden valt over de mate waarin een vroegere gebeurtenis nog steeds een rol speelt in de denk- en belevingswereld van het kind.

In deze cursus van 10 wekelijkse bijeenkomsten, wordt aan de hand van een cursusboek uitgebreid stilgestaan bij de effecten van traumatische gebeurtenissen op de ontwikkeling van een kind. Ook ontwikkelen opvoeders (biologische-, adoptie- en pleegouders en pedagogisch werkers) inzicht en nieuwe vaardigheden aan de hand van de geboden oefeningen en het delen van persoonlijke ervaringen. Voor ouderparen is het belangrijk dat zij samen de cursus volgen.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan!
Dit kan telefonisch of via de mail. Zodra de cursus wordt georganiseerd ontvangt u hiervan bericht.

Er worden apart groepen van minimaal 10 deelnemers geformeerd voor (adoptie)ouders, pleegouders en professionals.

Professionals
Voor teams van pedagogisch werkers of leerkrachten kan een verkort programma worden geboden, desgewenst met een herhalingsbijeenkomst, bijvoorbeeld een half jaar na de training.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie!

 

 

Ontwerp ellen-vormgeving.nl | Fotografie Iris Moonen fotografie