Homepage

home

Het is mijn diepe overtuiging dat ieder mens zijn weg in dit leven en naar zichZelf weet te vinden. Ook als dat door de omstandigheden een tijdlang niet zo lijkt te zijn. Soms kunnen gerichte vragen helpen om je eigen Oorsprong - en die van de eventuele belemmeringen die je ervaart - te vinden en desgewenst nieuwe, fundamentele, keuzes te maken. Hierdoor kan ieder van ons leren te Leven wie je werkelijk bent.